Logo

IIT selections from The Modern School

1992                                                    Pankaj Agarwal

1993                                                    Neeraj Agarwal

1995                                                    Ankur Lahoti

1996                                                    Deepti Tiwari

                                Ashutosh Agarwal

1997                                                  Vibhore Kumar

                                                             Rachit Lahoti

2002                                                 Vaibhav Tripathi

                                                            Prem Raj Saxena

                                                            Kshitij Kishore

2003                                                 Abhinav Dwivedi

                                                            Siddhartha Khatri

                                                            Vishal Keswani

                                                            Yash Tandon

                                                            Ashutosh Tandon

                                                            Priyansh Khanna

2005                                                Abhinav Shashank

                                                           Abhinav Madhok

                                                           Anant Prakash

2006                                                Prateek Khanna

                                                           Prakhar Agarwal

                                                           Sharad Singh

2008                                               Nimish Bajpai

2009                                               Lakshya

2010                                               Biranche Tandon

2011                                               Anurrudh Mishra

Leave a Reply